dimarts, 10 d’abril de 2012

Idees del Divendres 24 de febrer

Us oferim alguns dels tweets que vam publicar al llarg del divendres 24 de febrer durat les Jornades:

Les revoltes: Tunis, Líbia i Algèria. Josep Sánchez Cervelló (URV)

La vida diària dels palestins sota l’ocupació i l’apartheid. Carlos Sordo, periodista i documentalista i resident a PalestinaRecords d’un nen refugiat i la necessitat d’un Estat palestí. Ahmad Abduni, metge i refugiat palestí.
Les revoltes àrabs i el context internacional. Antoni Segura (UB)dilluns, 9 d’abril de 2012

Idees del Dijous 23 de febrer

A continuació us oferim algunes de les idees que ens van semblar més importants de conservar d'aquell primer dia de les Jornades.

Del projecte sionista a la proclamació de l’estat palestí. Ferran Izquierdo (UAB)

També hi ha organitzacions jueves per la pau, que són anti-semites. Però no són pro-Hamás. Malgrat el que diguin alguns mitjans.

S'han de denunciar els abusos i l'apartheid. Ha sigut gràcies al boicot i la denúncia que la situació ha pogut tenir certes millores, i no som ja tan pesssimistes.

Primavera àrab, estiu marroquí. Oliver Klein (URV)

Potser tenen un president islàmic moderat, però que són conscients de les reformes. Podríem parlar de l'exemple espanyol d'Aldolfo Suárez.

És important pel món àrab que els islamistes governin en democràcia. Per tenir la oportunitat de veure com es governa i ser conscients de la realitat.

Dels anys 50 i 60 trobem l'auge del panarabisme, com a resposta l'època de colonitzacions.

1979: Revolució de Homeini. Es trenca amb l'antic règim del xa, i l'herència de Pèrsia. Són orgullosos però encara de ser perses abans de ser iranians.

S'han de llegir les informacions àrabs en l'idioma àrab. Cosa que s'està fent a nivell internacional, però que aquí encara anem bastant endarrerits.

Cal saber que certs musulmans acaben resignats a la yihad, o bé per respondre a ofenses i abusos de les potències estrangeres sobre els seus països, o per solidaritat amb d'altres musulmans. Per això ne spodem trobar yihadistes fins i tot a Bòsnia. També sorgeix el radicalisme quan hi ha unes eleccions i no es respecta internacionalment els resultats que afavoreixen els islamistes.

Sadam Hussein va atacar Kuwait quan era aliat. Però en aquell moment se'l va respectar. No seria fins al 2003 que se l'atacaria per derrocar-lo amb l'excusa de les armes de destrucció massiva.

Encara ens trobem articles estil "És possible la democràcia als països àrabs?" que són fruit del desconeixement dels nombroros processos democràtics ja duts a terme en varis països àrabs.

Els processos de la "Primavera Àrab" són processos individuals, que des d'Occident hem intentat englobar-ho però que realment no és així, ja que cada procés pot acabar d'una manera diferent segons la regió o el país. Ho veiem també amb la multitud de designacions que se li dóna: onada de canvis, turbulències,...

"Represión en Marruecos" ho anomena la premsa espanyola però està molt condicionat per la visió espanyola i no per la realitat del país, "Rebelión contra las autocracias" és correcte,... "Disturbios en la Península Aràbiga" també pot ser correcte en una monarquia feudal, "Guerra Civil a Líbia" també és cert, "Revolució democràtica a Egipte" és molt centrat a Tahrir ja que en les eleccions veiem com guanyen els islamistes malgrat que aquests no van participar en les primeres protestes (com va passar a Espanya amb el PP malgrat les diferències ideòlogiques amb "deixar que fessin la feina" els indignats),... A Turquia hi ha un reestudi del pensament islàmic que potser influirà a la resta de països àrabs. "Años de cambio en Oriente Medio", "Tensiones religiosas",... "Palestina en vía muerta" després de la Intifada, i de les guerres.

60% de gent jove en aquests països àrabs que si no veuen futur, voldran trencar amb el que queda. Sobretot quan veuen que el poder dels països està en mans de certes famílies, la "patrimonialització" de l'Estat, presidències hereditàries de repúbliques.

Obertura dels nous mitjans de comunicació. Al 1991 només la CNN va cobrir la guerra d'Irak, i amb imatges molt partidistes. Qatar engega una cadena de televisió amb ideologia neutra-suní crítica amb antics règims que busca el públic el més ampli possible. A més s'obren blogs i xarxes internautes a Facebook de relació entre bloggers dels diversos països que creuen que els poders politics ja estan esgotats.

També veiem els canvis geopolítics, però ja hi ha un cert esgotament. Ara mateix trobem ja destacats islamistes moderats a Marroc (malgrat  la prohibicó de poder-se presentar lliurement a les eleccions), Tunis, Egipte (Germans Musulmans),... Però hi ha un estira i arronça amb els poders militar també. Hi ha víes menys religioses i més obertes, el vot del poble o cops d'Estat. Hi ha qui declara que no creu en la democràcia occidental, però d'altres que diuen que l'Islam pot ser compatible amb la democràcia.

El Marroc potser és qui està menys en convulsió malgrat que també hi trobem certs aspectes de protesta. Sobretot per part dels joves, que són els que hauran o duran a termes les reformes si és possible d'aquí poc.

Egipte: La visió dels joves, abans i després de Mubarak. Amr Samy (Universitat d’Alexandria) i Francine Llagostera (URV)

Podem pensar diferent de la dualitat Occident/Orient i parlar directament de Mediterrani.

Cal destacar el paper de les xarxes socials i el de les dones. Com les poques obertures han anat fent-se cada cop més grans fins a esclatar en les revolucions actuals. Els governs havien cregut que Internet seria sols una eina d'oci, quan finalment ha esdevingut una eina d'organització política.

"Els joves revolucionaris van usar els taxistes com a difusors de la revolució: entraven als taxis i feien veure que parlaven pels mòbils quan realment estaven parlant amb els taxistes sobre les idees de la revolució, i així fent que els taxistes fossin qui poc apoc anés difonent les idees a la resta de la població".

La situació estratègica d'Egipte el fa un país molt influent a tota la regió.

Egipte és el que més ha extès Internet en Orient Mitjà. Està a la posició 91 d'un total de 181 països a tot el món en accés a Internet. Hi ha 1.027.488 al 2004 abonats a línies DSL.

No hi havia dret a la manifestació, l'educació superior no arribava al 50%, corrupció generalitzada. Però sí hi havia contactes amb l'exterior gràcies a Internet, i es va poder anar ser conscient la gent més jove que no hi havia democràcia ni les llibertats que sí existien a d'altres països.

La presencia de les multinacionals i de les potencies estrangeres a l’Orient. Nazarin Armanian, exiliada iraniana, escriptora i doctoranda en filosofia.

"Las revoluciones actuales me parecieron como rebobinar a ver las revoluciones de hace años en Oriente Medio. Y el miedo de que no todo vaya bien y se caiga a una situación aún peor."

"La gran parte del petróleo y el gas proviene de oriente medio. Xina i Rússia també ja estan intervenint en aquesta zona."

La por a l'imperialisme o el domini comunista són el que fan que sigui tan inestable la zona.

No existeix islamisme d'esquerra ni de centre. Perquè no hi ha hagut un moviment de "Teoria de l'Alliberació" que sí es va formar en el cristianisme. Sí hi ha pensadors socialistes islàmics, però no són una corrent política que se la pugui considerar prou establerta com perquè pugui prendre el poder polític algun dia.
Iran és la segona reserva del gas i del petroli, i a més compartia frontera amb la URSS al 1953, per això es produeix l'atac de la CIA quan Mossadegh nacionalitzà el petroli.
40.000 presos polítics des del cop d'Estat fins a la caiguda del xa.
Les dones eren majories a les universitats, i gaudiren fins i tot de l'accés al poder polític com a ministres.
Les potències occidentals crearen uns líders de la revolta en l'aiatol·là·là Khomeini quan aquest al mateix Iran no havia sigut pas el líder de la revolta, era una revolució sense líders.
S'engegà llavors una guerra de baixa intensitat per tal de destruir tots els progressos liberals. Creant petites disputes socials que van anar desgastant el poder dels sectors més progressistes.

diumenge, 8 d’abril de 2012

Conferència de l'Ahmad

Avui us podem oferir el text que va escriure i que ens exposà l'Ahmad a les Jornades sobre la seva experiència com a refugiat palestí.. Hem volgut conservar l'idioma original amb que el que el va escriure i conservar bona part de les seves expressions per tal de ser fidels a el que ell ens va voler explicar.


No es exagerado decir que el sufrimiento del pueblo Palestino desde el inicio de los planes de ocupación de su tierra y la posterior expulsión de su patria, representa uno de los mayores actos criminales cometidos en la historia reciente, contra los derechos humanos y la legalidad internacional. Las consecuencias de dichos actos perduran hasta el día de hoy y, a medida que ha transcurrido el tiempo, se han visto agravadas las injusticias, tanto a nivel humano como político, así como la complejidad de la situación en Palestina. Más de seis décadas después del desplazamiento inicial y obligado de su patria, los refugiados palestinos, carecen aún del acceso a un plan de soluciones basadas en el derecho internacional y en las resoluciones de las Naciones Unidas (incluyendo el derecho al retorno e indemnización).

Que es un refugiado Palestino

La definición de refugiado Palestino según UNRWA:
Cualquier persona que Palestina era la tierra donde residía y vivía habitualmente entre junio de 1946 hasta mayo de 1948 y a raíz del conflicto perdió su casa, propiedades y medio de vida y posteriormente se desplazó el año 1948 como refugiado a los países limítrofes donde esta agencia ofrecía sus servicios. Esta definición no es muy exacta ya que no incluye a los Palestinos que se refugiaron después del año 1948, así como excluye a los que se desplazaron a otras zonas que no sean Siria, Líbano, Jordania y Gaza donde la UNRWA ofrecía sus servicios. Tampoco incluye a los Palestinos que vivían en Cisjordania y por medios violentos fueron obligados a abandonar su tierra después de la guerra del 1967 y actualmente siguen malviviendo en campos de refugiados dentro de Jordania. Es coherente incluir también a aquellos palestinos que sufren el desplazamiento interno forzoso y que continua sin cesar en los territorios ocupados. Actualmente en el valle del Jordán miles de personas han tenido que abandonar sus tierras como resultado de la demolición de sus viviendas y la expropiación arbitraria en beneficio de la construcción de nuevas colonias judías.
La creación del Estado de Israel, en 1948, llegó acompañada de la limpieza étnica de casi un millón de palestinos que fueron expulsados de sus ciudades y aldeas por la fuerza, o mediante el terror sembrado a través de las matanzas planificadas contra los civiles, como la masacre de la aldea de Deir Yassin, donde fue exterminada a sangre fría prácticamente toda la población. Desde aquel entonces y durante sus 64 años de existencia, el estado de Israel ha seguido practicando la opresión y los actos de violencia extrema contra los Palestinos . Ha sido cómplice en las masacres de Sabra y Chatila en los campos de refugiados Palestinos del Líbano en 1982; en la destrucción del campamento Nabtiya; en el bombardeo de la aviación ,la artillería y barcos de guerra, a todas las agrupaciones y campos de refugiados en este país; en la operación plomo fundido , autentica carnicería y frenesí de violencia desatada, contra la población de Gaza; pasando por la destrucción del campamento de refugiados de Yenin en Cisjordania.
El sionismo como movimiento que aparece en Europa a mediados del siglo diecinueve, se basa en una ideología religiosa política y económica, con el objetivo de crear un estado nacional judío en Palestina, alegando ser el pueblo elegido y ser esta la tierra prometida por Yahvé. Para ello, era imprescindible la expulsión de los palestinos de su tierra por medios militares y desposeerlos de sus propiedades y de su entidad.
A finales del siglo dieciocho (1882) los habitantes judíos en Palestina no superaban 24 mil personas y poseían tan solo el 1% de la tierra. Desde entonces se han producido oleadas de inmigración de judíos desde Europa, sobre todo de Alemania y Polonia, con el consentimiento de Gran Bretaña que actuaba como potencia protectora. En el año 1948 la población judía ascendió a 650 mil. La mayoría de ellos procedían de Europa y poseían tan solo el 7% de las tierras. Entonces el sionismo instalado en Palestina para llevar a cabo sus objetivos trazó unos planes:
- Cambiar la demografía del país mediante la inmigración judía fundamentalmente desde Europa hacia Palestina (de 24 mil judíos a 650 mil en el plazo 60 años).
- Formación de grupos militares con experiencia adquirida en la segunda guerra mundial, bien equipados y con medios y armamento moderno para la época.
- Política de sembrar el pánico entre la población civil palestina ,mediante acciones terroristas de masacres y exterminio masivo de habitantes en aldeas y pueblos ; lo que provocaba el éxodo de las familias aterrorizadas, temiendo por su vida y la de sus hijos.
- Sacar a punta de pistola a los habitantes que rehusaban abandonar su casa y sus tierras y con riesgo de sus vidas si no obediencia. A continuación establecían puntos militares de ocupación para impedir su retorno.
A finales del año 1948 el numero de refugiados palestinos expulsados de su tierra ascendía a 800000 persona que van a sufrir en las siguientes décadas las consecuencia del expolio, la persecución, la inseguridad y la precariedad de la supervivencia diaria apenas sin medios ni apoyos.
Parece que no fue suficiente la tragedia y sufrimiento la de este pueblo para que Israelen Junio de 1967 desencadene un nuevo y brutal ataque militar y ocupe lo que queda de la Palestina histórica, eso es Gaza y Cisjordania junto a Jerusalén oriental y con ello, una nueva tragedia y otro éxodo de palestinos hacia Jordania, repitiéndose el mismo escenario del año 1948, pero aun mas dramático para muchos palestinos que han sufrido la injusticia y la expulsión de sus casas por segunda vez.

Consecuencias de la diaspora Palestina

Es difícil imaginar a una población casi entera de un país abandonar su tierra de forma obligada siendo el blanco del bombardeo de artillería y los disparos de metralletas y tanques Israelíes. Ochocientos mil Palestinos civiles y desarmados, fueron empujados a huir para refugiarse en los países árabes vecinos. La mayoría lo hicieron a pie durante semanas, cargados con pocos enseres y con la certeza o esperanza de volver a sus hogares en poco tiempo, semanas o meses, algo que no sucedería después.
Estos refugiados fueron recibidos de forma solidaria por la población de estos países, creyendo que seria una situación temporal. Se crearon campos de refugiados en el Líbano, Siria y Jordania que albergaban a esta enorme masa de personas. Vivían familias enteras en tiendas de campaña a veces hasta 10 personas entre hijos, padres y abuelos. La situación económica y sanitaria era deplorable; hacinamiento, pobreza, escasez de alimentos y de servicios básicos Por aquellas fechas la situación económica de estos países árabes anfitriones tampoco era buena y no les permitía prestar mas ayuda de la que ofrecían.Posteriormente y a medida que ha ido pasando el tiempo estos refugiados se han convertido muchas veces en motivo de estorbo y recelo en la mayoría de los países árabes.
Desde entonces y durante los 64 años siguientes las cosas no han cambiado para los Palestinos., Al contrario, cada vez se les somete a mas sufrimiento, persecución y negación de sus derechos elementales:
En el año 1950 se creó una agencia de Naciones Unidas para ayuda a los refugiados Palestinos (UNRWA) y a la que se le asignó la función de organizar y prestar servicios básicos, como el reparto de alimentos, asistencia sanitaria y creación de centros de educación
En su último censo de UNRWA tiene 4,1 millones de refugiados palestinos registrados, de los cuales 1,3 millones viven en campos de refugiados
Según UNRWA, 42% de los refugiados registrados (1,7 millones) viven en Jordania, 22% (907.000) en la Franja de Gaza, 11% (460.000) en Cisjordania, 10% (409.000) en Siria, 10% (409.000) en Líbano, y 5% (194.000) enJerusalén.
En el Líbano actualmente existen 13 campos de refugiados donde habitan mas de 400 mil palestinos. La ley de inmigración de este país los clasifica de extranjeros y de este modo se les aplica la norma laboral para los no autóctonos.Debido a ello a los refugiados se les prohíbe ejercer trabajos bajo penalización, excepto con permisos especiales que se conceden a ciertas profesiones y con cuentagotas. Mas tarde esta condición ha mejorado parcialmente con los cambios de gobiernos y con la promulgación de nuevas leyes; pero se les sigue negando el ejercicio de 73 profesiones. Los trabajadores palestinos no tienen el derecho a la seguridad social y las prestaciones que con ella conllevan y se les niega también la afiliación a cualquier sindicato profesional del país
Se contempla el derecho para acceder a la enseñanza publica primaria, secundaria, y a los estudios universitarios, siempre teniendo en cuenta las plazas reservadas para extranjeros, incluyendo a los Palestinos en este grupo. Así también se les restringe el derecho de propiedad y moverse libremente dentro del país y en la mayoría de los casos necesitan un visado de salida y otro de retorno
En el resto de los países árabes las cosas han ido algo mejor en unos casos y peor en otros:
En Siria los 467.000 refugiados palestinos del año 1948 se puede decir que gozan de los mismos derechos y privilegios de los ciudadanos sirios, con excepción de la nacionalidad del país. Quizás sea el único país árabe donde los palestinos se han sentido algo mas seguros y donde su causa ha recibido mas apoyo. Buena parte de ellos residen en el campamento Yarmuk cercano a Damasco,que se creó el años 1948 y el resto están repartidos por el país en pequeños núcleos en las grandes ciudades.
En Jordania residen mas de 2 millones de refugiados registrados por UNRWA, procedentes del éxodo de la guerra del año 1948 y del la guerra del 1967. Las dos terceras partes están ubicados en ocho campos de refugiados. Su situación económica, igualmente que el resto de los palestinos es muy precaria.Viven en el umbral de la pobreza dependiendo de las ayudas y aportaciones de la UNRWA y no sufren discriminación, aunque en muchos apartados no tienen los mismos derechos que los jordanos.
La Franjade Gaza es una entre las cinco áreas de trabajo de la UNRWA, ya que la mayoría de su población es refugiada y más de la mitad viven en ocho campamentos. La mayoría de la gente que escapó a la Franja de Gaza,como consecuencia de la guerra Israelí del 1948 era de Jaffa, y del área Beersheva en el Negev, territorios que formaban parte de Palestina histórica.
Tal afluencia cargó intensamente esa franja de terreno estrecha; un área de sólo 360 kilómetros cuadrados. Más de tres cuartos partes de la población actual, estimada en unos 1.4 millones, son refugiados registrados; representan casi la cuarta parte de todos los refugiados palestinos.
La población de Gaza es la que mas sufre las consecuencias de la política despiadada de Israel frente a los Palestinos.El bloqueo impuesto por el estado hebreo y que dura hasta hoy, ha dejado a la totalidad del millón y medio de palestinos que componen la población, atrapados, con recursos cada vez más limitados y una pobreza extrema. Alrededor del 80 por ciento de la población depende ya de la ayuda internacional que el ejército israelí permite pasar en cantidades mínimas y a su antojo. A menudo se impide salir incluso a personas enfermas que necesitan desesperadamente recibir tratamiento médico urgente, por lo que han muerto centenares de personas. Los centros médicos de Gaza carecen de personal y equipo especializados para tratar diversas enfermedades, como el cáncer y afecciones cardiovasculares. Asimismo, los hospitales soportan ahora una presión cada vez mayor debido a la escasez de equipo, repuestos y otros artículos necesarios Y también se encuentran atrapados en Gaza estudiantes con becas en el extranjero, a quienes se niega la oportunidad de labrarse un futuro.
“El sitio israelí ha convertido Gaza en una enorme prisión. No podemos salir, ni siquiera para recibir atención médica ni para estudiar en el extranjero, y en Gaza no hay casi nada de lo que necesitamos. En realidad no vivimos; apenas sobrevivimos, y las perspectivas para el futuro son desoladoras.“ Es el testimonia de un Joven Palestino.
A todo ello para cerrar el cerco, Israel ha recibido la colaboración del anterior gobierno egipcio de Hosni Mubarak. Guiado por EEUU, su papel era impedir cualquier desplazamiento de los Palestinos a través de la frontera de Gaza con Egipto, convirtiendo la franja en una ratonera a merced del ejercito israelí
La situación humanitaria y trágica de este grupo de población hoy día, sigue exactamente igual o peor. Es inmoral la complicidad y colaboración del gobierno de EEUU. y de los países occidentales para seguir infligiendo este castigo a todo un pueblo asfixiado y maltratado desde hace casi 65 años.

Más ejemplos de sufrimientos e injusticias

En Kuwait antes de la invasión de este país por las fuerzas iraquíes de Saddam Husain el año 1990, vivían y trabajaban casi 300 mil Palestinos, la mayoría jóvenes y con cierta preparación. Ejercían muchos en el sector publico de enseñanza y sanidad y se habían establecido en este país por las mejores condiciones de vida, de trabajo y de paso podían sostener económicamente a sus familiares instalados en los campos de refugiados de otros países. Después de la guerra y expulsión del ejercito Iraquí de Kuwait y a raíz de unas declaraciones de un dirigente Palestino, fueron acusados de ser simpatizantes del gobierno de la invasión y como castigo se produjo una expulsión masiva de la totalidad de estos Palestinos que vieron de repente su vida truncada sin trabajo y sin esperanza pasando a engrosar todavía mas,los campos de refugiados de donde se habían escapado buscando mejor vida y oportunidades para ellos, para sus hijos y para sus padres.
Otro acto de injusticia que se repite desde la expulsión de los Palestinos de su tierra y hogar.
En Iraq y después de la segunda guerra del golfo el año 2003 con la caída de Saddam Hussein, los dieciocho mil Palestinos que vivían y trabajaban allí, fueron expulsados por el nuevo gobierno de este país sin ningún argumento y sin dar explicaciones, obligando les a abandonar sus empleos y pertenencias. Actualmente están ubicados en campamentos provisionales y en el limbo de la frontera entre Iraq y Siria.
La situación creada en Israel por la ocupación militar y por los colonos es inmoral y contradice todos los concepto éticos y los de cualquier confesión religiosa.Hoy en día lospalestinos en los territorios ocupados, sean o no refugiados, viven en condiciones inhumanas. Las organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional y la Cruz Roja, son testimonio diario de la violencia, la humillación y abusos de los derechos humanos por parte de las autoridades israelíes. Estos incluyen bloqueos completos de ciudades y pueblos, lo que hace prácticamente imposible que la gente pueda ir a trabajar, ir a la escuela o acceder al hospital. Suministros básicos tienen que ser llevados en mano cuando el ejército israelí impide el acceso a todos los vehículos, hay mujeres embarazadas que han muerto dando a luz en controles de carretera, mientras que a los detenidos se les niega la representación legal, simplemente porque los abogados palestinos no pueden acceder a ellos. El medio ambiente está contaminado diariamente. Israel utiliza los territorios ocupados donde viven los Palestinos como un vertedero de aguas residuales, desechos industriales y domésticos.
Bajo el consentimiento y la protección del ejército israelí, los asentamientos judíos ilegales continúan siendo establecidos y ampliados en el territorio palestino en Cisjordania y Gaza. Los colonos actúan cada vez mas como bandas armadas, aterrorizando a los palestinos en sus hogares y campos, mientras las autoridades demuelen miles de hogares, expropian tierras agrícolas y destruyen cientos de acres de huertos y olivares.
Los castigos colectivos son rutinariamente impuestos por Israel, todos ellos en grave violación de la Cuarta Convención de Ginebra. Estos incluyen el cierre de escuelas, continuos toques de queda, el corte de los suministros de agua, destrucción de los pozos y el vaciado de la cisternas de agua potable para llevarla a aldeas más remotas.
Estos actos pueden ser en represalia a delitos tales como niños que lanzan piedras a los soldados armados o a tanques. Las respuestas más violentas incluyen el asesinato de activistas políticos, y el bombardeo de edificios públicos o casas, que luego se derrumban.
La imposición de un toque de queda no requiere una excusa militar. En 1955, Hebrón fue sometida a un continuo toque de queda de cuatro días durante el período de la Pascua, para que los colonos israelíes y turistas pudieran celebrar en las calles sin cruzarse con un solo palestino.
Otras humillaciones de los palestinos por los israelíes incluyen hacer esperar a la gente durante horas a los puestos de control (a veces se les exige incluso desnudarse), confiscación de bienes, tarjetas de identidad o llaves del coche y la invasión de viviendas en medio de la noche. Incluso atreverse a levantar la cabeza delante de un soldado o un colono puede ser una excusa para alguna forma de trato degradante. La lista de las mezquinas crueldades es interminable.
Los palestinos han pedido repetidamente una fuerza internacional de observadores para supervisar estas violaciones de derechos humanos y proporcionar un cierto grado de contención y protección. La Asamblea General de la ONU votó por abrumadora mayoría para fomentar la creación de esa fuerza, pero Israel se negó a aceptar. Ningún organismo internacional tiene el la autorización israelí de proporcionar asistencia y protección a los desplazados internos palestinos en Israel. En los Territorios Palestinos Ocupados, la UNRWA y otras organizaciones internacionales pueden
proporcionar asistencia limitada de emergencia temporal a algunos desplazados internos, pero no existe una respuesta completa y planificada previamente.Ningún organismo internacional, por otra parte, está buscando soluciones duraderas, incluyendo indemnizaciones, para los refugiados palestinos y el derecho del retorno a su tierra.
Todo lo comentado es solo una mínima parte de lo que ha ocurrido y lo que esta ocurriendo cada día a un refugiado Palestino.Su vida cotidiana transcurre entre recuerdos lejanos de su tierra perdida, sufriendo continuamente la persecución y discriminación y sintiendo la impotencia de no poder mejorar su condiciones de vida y la de sus hijos.

Necesidad de un estado Palestino

La ideología sionista niega la existencia del pueblo palestino como entidad; pero la historia antigua nos demuestra que durante el transcurso de los siglos, el pueblo palestino se fue formando sobre una base cananea, filistea y hebrea, a la que se añadieron asirios, babilonios, egipcios, persas, griegos, romanos, árabes, mongoles, europeos de las cruzadas y finalmente turcos otomanos, en diversas medidas. En ningún momento se dio una suplantación o mudanza de poblaciones, no hubo nunca un cambio radical de un pueblo por otro. Los diferentes imperios y conquistadores dejaban su huella cultural, religiosa y social, pero la base poblacional permanecía en Palestina.
Este pueblo palestino observaba diversas religiones, yendo desde la antigua religión cananea, a la egipcia, a la babilónica, a la griega y a la romana. Fue después mayoritariamente judío, después cristiano y finalmente, casi completamente islamizado con la conquista árabe del año 661 DC. Cuando nos referimos a árabes palestinos, quiere decirse habitantes de la tierra palestina de lengua y cultura árabe, lo que incluye a musulmanes, cristianos, judíos y drusos. En este sentido, Palestina es árabe desde hace 1.346 años.
La necesidad de la creación de un estado Palestino es una asignatura pendiente en la conciencia de la comunidad internacional. Se ha cometido un acto de injusticia y agravio contra todo un pueblo desposeyendole de sus territorio,su hogar, sus pertenencias y sometiéndole a la ocupación israelí con su política atroz, racista y de ideológica ultra-nacionalista amasada con míticos mensajes religiosos. Es apremiante que los refugiados Palestino recuperen parte de su dignidad pisoteada por las botas militares del ejercito Hebreo y que se construya un estado Palestino en los territorios ocupados después de la guerra del año 1967 coexistiendo pacíficamente con el estado de Israel. Palestina hoy es el único territorio que sufre todavía el colonialismo y es la hora de acabar con este estatus que no ha traído mas que guerras, miseria, sufrimiento y humillación y que lleva soportando el pueblo Palestino desde hace 64 años.
Los motivos y razones legales están allí sin cumplirse ninguno por el estad de Israel :
La resolución 181de la Asamblea General de Naciones Unidas, votada el 29 de noviembre de 1947, recomienda la partición de Palestina en un Estado judío, un Estado árabe y una zona bajo régimen internacional especial que comprende los santos lugares de Jerusalén y Belén. Esta resolución concedía el 56% del territorio a los judíos y el 43 % a los Palestino, los judíos en esta época eran propietarios de solo el 6 % del territorio de Palestina, Esta resolución fue rechazada por los países árabes y criticada por los sionistas que después acabaron aceptando.
Esta resolución nunca fue aplicada resolución 194 fue adoptada el 11 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de Naciones Unidas.
La Asamblea decidió, a consecuencia de la expulsión forzada de centenares de miles de palestinos: "que hay lugar para permitir a los refugiados que lo deseen regresar a sus hogares lo más pronto posible y vivir en paz con sus vecinos, y que se deben pagar indemnizaciones a título de compensación por los bienes de aquellos que decidan no regresar a sus hogares y por todos los bienes que hayan sido perdidos o dañado, en virtud de los principios del derecho internacional o en equidad, esta pérdida o este daño debe ser reparado por los gobiernos o autoridades responsables".

Resolución 242

Adoptada por unanimidad en el Consejo de Seguridad el 22 de noviembre de 1967, seis meses después de la guerra de los seis día, la resolución “exige la instauración de una paz justa y perdurable en Oriente Medio”, que pasa por “la retirada del ejército israelí de territorios ocupados durante el reciente conflicto” y el “respeto y reconocimiento de la soberanía y la integridad territorial y la independencia política de cada Estado de la región, y su derecho a vivir en paz en el interior de fronteras reconocidas y seguras, al abrigo de amenazas y actos de fuerza”.
Estas resoluciones y otras similares, dictadas por los organismos de naciones unidas a favor de los derechos legítimos del pueblo Palestino y del retorno a su tierra todavía siguen esperando su cumplimiento y aplicación por parte de Israel El problema Palestino sigue siendo el mayor foco de tensión en el mundo, impidiendo el desarrollo económica y la mejoría de las condiciones de vida de esta zona. Esto sucede por el enorme gasto militar y la desviación de los recursos hacia el sector armamentístico.Esto no seria necesarios con la formación y reconocimiento de un estado Palestino democrático coexistiendo pacíficamente con el estado de Israel
Israel en la práctica sigue negando la creación del estado de Palestina a través de estrategias y maniobras de aplazamientos y tácticas planificadas. Desde la conferencia de paz de Madrid en 1991 y después de los acuerdos de Oslo en 1993, la situación sigue igual e incluso ha empeorado por la política israelí de impulsar la construcción masiva de asentamientos en las zonas Palestinas ocupadas. La judaización de Jerusalén occidental a través de la expropiación de tierras y propiedades Palestinas y la demolición sistemática de viviendas, es otra practica planificada de hechos consumados
El objetivo de los gobiernos de Israel es hacer inviable un estado Palestino en un territorio plagado de colonias judías donde se han instalado colonos extremistas,ultra-nacionalistas, armados y violentos. Motivo por lo que urge la necesidad de construir un estado que pueda tenerla mínima viabilidad y continuidad territorial y antes de que sea demasiado tarde para conseguirlo
Hay que recordar que los Palestinos piden tan solo el 22% de su territorio histórico para poder construir su estado.
La situación política de todos los países de la zona del Oriente Medio de alguna manera está influenciada por el problema Palestino. Estados Unidos valedor a ultranza de la política expansionista y militarista de Israel, supedita su relación con los países árabes en función de sus intereses económicos y la postura de estos hacia Israel y no duda en apoyar los regímenes árabes dictatoriales y a las monarquías absolutistas y retrogradas cuando sus intereses o los de Israel, así lo dictan.
EEUU interviene siempre para planificar y establecer una situación geoestrategica favorable a Israel donde la implantación de la democracia en los países árabes es contrario a sus intereses.
La implantación de un estado Palestino democrático favorecería su extensión y daría ejemplo a otros países árabes vecinos, lo que impulsaría su desaparición a favor de otros regímenes mas democrático y justos, sin enemigos exteriores ni necesidad de disponer de ejércitos desproporcionados.
Con la existencia de un estado Palestino se conseguiría estabilidad en toda la zona, no habría riesgo de conflictos armados y con ello desaparecerían las pugnas y las tensiones locales e internacionales.Sin duda esto repercutiría favorablemente en la economía de estos países, y con ello también se conseguiría mejores perspectivas en la economía mundial, al desaparecer un factor de riesgo geoestrategico relacionado con el petroleo, motivo de disputas y amenazas de guerra.
El argumento mas solido para la construcción de un estado Palestino, sigue siendo el factor humanitario de los refugiados que han sido maltratados injustamente y a los que se les ha negado el derecho de vivir en su tierra y se les ha robado lo que mas puede querer un ser humano : su patria y su dignidad. La entidad Palestina sigue presente y se transmite de generación en generación y quizás todavía con mas anhelo por parte de los jóvenes y niños que no han olvidado y siguen recordando y sintiendo su condición y reclamando sus derechos. Por mucho tiempo que transcurra, nunca sera legal este acto histórico injusto y criminal. El pueblo palestino sigue vivo y no ha desaparecido y con el tampoco su causa.
Estoy seguro que tarde o temprano habrá una patria para los palestino en su tierra, donde vivirán en paz y armonía en un estado democrático coexistiendo pacíficamente con los que ahora son sus ocupantes y represores.

dimarts, 21 de febrer de 2012

Nazarin Armanian

Nazarin Armanian - La presencia de les multinacionals i de les potencies estrangeres a l’Orient (dijous 23 de febrer de 2012: de 13 a 14)

Com ella mateixa es defineix, és llicenciada en Ciències Polítiques i doctoranda en Filosofia, treballa com a professora-tutora a la UNED i dóna cursos “virtuals complementaris” a la Universitat de Barcelona. També treballa de traductora jurada (persa/farsi-castellà). I també imparteix cursos a la Casa Elizalde sobre diversos temes. La seva activitat més recent inclou també publicacions periòdiques en mitjans digitals com al diari Público o podem trobar articles seus publicats a Rebelión entre d'altres webs. La seva obra escrita ha tractat temes com l'Islam i el vel, conflictes del Pròxim Orient, les dones àrabs, les Primaveres Àrabs i el Mediterrani, o també d'altres com el pensament animalista.


Web oficial: Nazanin Amirian
Blog al diari Público: Punto y seguido
Biografia: A modo de biografía | Nazanin Armanian
Articles: Rebelión

dilluns, 20 de febrer de 2012

TO SHOOT AN ELEPHANT

Documental - TO SHOT AN ELEPHANT (dijous 23 de febrer de 2012: de 16 a 18’30)

Produït per Eguzki Bideoak, i dirigit per Alberto Arce i Mohammad Rujailah, "To shoot an elephant" és una mirada intensa a la Franja de Gaza el 27 de desembre de 2008, en plena “Operació Plom Fos”, que durà 21 dies. Amb els atacs indiscriminats, brutícia, insomni, ambulàncies, i civils palestins morts.
Un documental fàcil de difondre sobretot per l'encertada decisió de publicar-lo en Creative Commons, detall que permet distribuir i emetre'l amb gran llibertat allà on es vulgui. Molt recomanable visitar-ne la web ja que conté abundant informació sobre el qual i de manera bastant accessible.Web oficial: To Shoot an Elephant | a documentary by Alberto Arce
IMDB: To Shoot an Elephant (2009) - IMDb
filmaffinity: To Shoot an Elephant (2009) - FilmAffinity
Wikipedia: To Shoot an Elephant - Wikipedia, the free encyclopedia
Trailer: TO SHOOT AN ELEPHANT - 19 Translation(s) | dotSUB
Documental complet: Documental sobre palestina (To shoot an elephant) - YouTube
Pàgina a Facebook: to shoot an elephant
Al blog del director: To shoot an elephant « el blog de Alberto Arce
Altres webs que en parlen:
To Shoot an Elephant - Webislam
KAOSENLARED.NET -- "To shoot an elephant", documental sobre la invasión de la franja de Gaza por parte de Israel en diciembre de 2008
"To shoot an elephant", un testimonio directo de los bombardeos israelíes en Gaza. Diario de Noticias de Navarra
To shoot an elephant - Pedradas
.: Ficip :. - TO SHOOT AN ELEPHANT
DOCUMENTAL – Disparando un Elefante (TO SHOOT AN ELEPHANT) « "SOLO QUIEN NO DA LA ESPALDA A LA VERDAD PUEDE ENCONTRARLA"
To Shoot an Elephant, crudo y necesario | The Cinéfagos
Cines del Sur - Festival de Granada de Cine
B L O G S & D O C S » To Shoot An Elephant
Proyección "To Shoot an Elephant" al Candela | Ateneu Candela
Naranjas de Hiroshima: To Shoot an Elephant
`To shoot an elephant´: entrevista a Alberto Arce